மரண அறிவித்தல்
Bavany Rajaratnam
Jaffna, Srilanka
Toronto, Canada
11 December 2019
மரண அறிவித்தல்
திரு சீவரட்ணம் மாணிக்கவாசகர்
வர்த்தலைவிளான்
கனடா
27 May 2019
மரண அறிவித்தல்
திரு நாகமுத்து செல்வராஜா
வட்டுக்கோட்டை(பிறந்த இடம்)
கனடா
16 February 2019
மரண அறிவித்தல்
திருமதி திலகவதி தவபுத்திரன்
தெல்லிப்பழை(பிறந்த இடம்)
Bambalapitiya
10 February 2019
மரண அறிவித்தல்
திருமதி லூர்துநாயகி தொம்மைப்பிள்ளை
மண்டைதீவு
Montréal
30 December 2018
மரண அறிவித்தல்
திருமதி தங்கலட்சுமி இராசானந்தன் (தங்கம் Teacher)
ஊரெழு
Toronto Ottawa
29 December 2018