Toronto வில் தமிழ் இருக்கைக்கான முயற்சியில் கனடியத் தமிழர் பேரவையின் வெற்றிகரமான முன்னெடுப்பு: 1 மில்லியனுக்கு மேல் சேர்க்கை

கனடா . July, 19 2019

news-details

Toronto (UTSC) பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கைக்கான நிதி திரட்டும் முயற்சியாக, 18-7-2019 மாலை 1265 Military Trail இலுள்ள Highland Hall Event Centre இல் கனடிய தமிழர் பேரவையினால் தமிழ் இருக்கைக்கான ஆண்டு விழாவும் நிதி திரட்டும் விழாவும் நடத்தப்பட்டது.

கனடிய தமிழர் பேரவையின் தலைவர் திரு சிவன் இளங்கோ அவர்களின் அறிமுக உரையைத் தொடர்ந்து ரொரொன்றோ பல்கலைக்கழக தமிழ் இருக்கைக்கான பிரதான உறுப்பினர், ரொரொன்றோ பல்கலைக்கழக உப தலைவர் பேராசிரியர் Wisdon J. Tettey, ரொரொன்றோ பல்கலைக்கழக Scarborough Principal ஆகியோர் சொற்பொழிவாற்றினர்.

ஒரு மில்லியனுக்கு மேல் நிதி திரட்டப் பட்ட இந்நிகழ்வில் அருமையான பரதநாட்டிய நிகழ்வும் தமிழரின் பாரம்பரியக் கலைவடிவைப் பறைசாற்றும் பறை இசையின் அர்ப்பரிப்பில் நெஞ்சுக்கினிய கிராமிய நடனமும் நடைபெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.